„Bezdrożami doliny” – wycieczka rowerowa

- impreza 1-dniowa


Charakterystyka:

„Bezdrożami doliny”, to ciekawa i atrakcyjna trasa rowerowa idealna na jednodniową wycieczkę po Biebrzańskim Parku Narodowym. Trasa prowadzi po lokalnych drogach o małym ruchu samochodowym. Jest to szlak atrakcyjny zarówno ze względów przyrodniczych jak też i kulturowych. Pozwala poznać dawne, drewniane budownictwo, przydrożne kapliczki i zachwyca malowniczymi pejzażami nadbiebrzańskich pól i łąk. Na trasie wieś Jagłowo, charakteryzująca się ciekawą, drewnianą architekturą i niespotykanym układem architektonicznym, zabytkowa śluza „Dębowo” na Kanale Augustowskim, a także drewniany most w Dolistowie. Trasa wiedzie przez bardzo atrakcyjne przyrodniczo tereny, w pobliżu rzeki Brzozówka i wzdłuż Biebrzy.

Trasa wycieczki:
Wroceń-Dolistowo Nowe- Dolistowo Stare-Jasionowo-Dębowo-Jagłowo-Karpowicze-Dolistowo Stare-Dolistowo Nowe-Wroceń

Długość: 40 km

Cena: 45zł/os.

Świadczenia:
- rowery turystyczne
- bezpieczny parking samochodów we Wroceniu
- mapka BPN

Za dodatkową opłatą:
- nocleg w przeddzień rozpoczęcia wycieczki lub w dniu zakończenia
- śniadanie przed rozpoczęciem wycieczki
- obiadokolacja na zakończenie wycieczki

• Rzeka Biebrza • Rzeka Jegrznia • Kanał Augustowski • Rzeka Czarna Hańcza • Rzeka Rospuda