„Na rozstaju dróg” – wycieczka rowerowa

- impreza weekendowa z noclegiem w Ośrodku AgroturystycznymCharakterystyka:

W ciągu dwudniowej wycieczki rowerowej zwiedzimy środkowy basen Biebrzańskiego Parku Narodowego. Szlak będzie nas prowadzić biebrzańską częścią szlaku rowerowego Green Velo, a także po lokalnych drogach o małym ruchu samochodowym. Oprócz walorów przyrodniczych i krajobrazowych zwiedzimy historyczną Twierdzę Osowiec, nadbiebrzański gród Goniądz oraz poznamy lokalną, drewnianą architekturę wsi. Na trasie dużo przydrożnych kapliczek i krzyży.

Program:

Dzień 1
Przyjazd uczestników do Ośrodka Agroturystycznego DOLINA BIEBRZY, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg

Dzień 2
Śniadanie, wycieczka rowerowa na trasie Wroceń - Twierdza Osowiec - Osowiec - Goniądz - Wroceń (około 40 km), powrót do Wrocenia, obiadokolacja, nocleg

Dzień 3
Śniadanie, wycieczka rowerowa na trasie Wroceń – śluza Dębowo - Jagłowo - Wroceń (około 38 km km), powrót do Wrocenia, obiad, pożegnanie uczestników

Cena: 295zł/os.
Świadczenia:
- zakwaterowanie w Ośrodku Agroturystycznym
- wyżywienie
- rowery turystyczne• Rzeka Biebrza • Rzeka Jegrznia • Kanał Augustowski • Rzeka Czarna Hańcza • Rzeka Rospuda