„Biebrzański Biathlon II” – 2 dni na tratwie + 2 dni w kajaku

- impreza 4-dniowa


Charakterystyka:

„Biebrzański Biathlon II”, to ciekawe połączenie dwóch aktywnych form zwiedzania Biebrzańskiego Parku Narodowego - przygody na tratwie i spływu kajakowego. Pierwsze 2 dni imprezy spędzimy na spływie biebrzańską tratwą. Będziemy mieli okazję poznać uroki tego nietypowego, biebrzańskiego środka transportu. Następne 2 dni naszej wyprawy spędzimy na spływie kajakowym.


Program:
Dzień 0
Przyjazd uczestników do gospodarstwa agroturystycznego "Dolina Biebrzy" we Wroceniu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
Dzień 1 – Kajaki
Śniadanie, rozpoczęcie spływu kajakowego na odcinku Wroceń-Osowiec Twierdza, powrót do Wrocenia, obiadokolacja, nocleg
Dzień 2 – Kajaki
Śniadanie, przejazd do Osowca, spływ kajakowy na odcinku Osowiec Twierdza-Biały Grąd (13 km), powrót do Wrocenia, obiad, nocleg
Dzień 3 – Tratwa
Śniadanie, przejazd do Jasionowa, rozpoczęcie spływu tratwą, nocleg na tratwie
Dzień 4 - Tratwa
zakończenie spływu tratwą we Wroceniu, pożegnanie uczestników

Cena: 525zł/os.

Świadczenia:
- nocleg w gosp. agrotur. (dzień 0, 1, 2)
- czarter tratwy z wyposażeniem
- kajaki dwuosobowe, wiosła, kamizelki asekuracyjne
- transport kajaków
- transport osób
- wyżywienie (śniadania, obiadokolacje)
- bezpieczny parking samochodów
- mapka BPN
- karty wstępu na spływ Biebrzą
- pozwolenie dyrektora BPN na spływ odcinkiem Osowiec-Biały Grąd• Rzeka Biebrza • Rzeka Jegrznia • Kanał Augustowski • Rzeka Czarna Hańcza • Rzeka Rospuda