„Biebrzański Biathlon I” – 2 dni na rowerach + 2 dni w kajakach

- impreza 4-dniowa


Charakterystyka:

„Biebrzański Biathlon I”, to ciekawe połączenie dwóch aktywnych form zwiedzania Biebrzańskiego Parku Narodowego - wycieczki rowerowej i spływu kajakowego. Liczący około 54 km szlak rowerowy będzie nas prowadzić po lokalnych drogach o małym ruchu samochodowym. Oprócz walorów przyrodniczych i krajobrazowych zwiedzimy carską Twierdzę Osowiec, historyczne miasteczko Goniądz oraz poznamy lokalną, drewnianą architekturą Jagłowa i innych nadbiebrzańskich wsi. Spływ kajakowy najciekawszym i najbardziej cennym przyrodniczo odcinkiem Biebrzy wprowadzi nas w świat dzikiej przyrody. W trakcie spływu będziemy mieli możliwość obcowania z ginącymi gatunkami zwierząt i ptaków.


Program:

Dzień 0
Przyjazd uczestników do gospodarstwa agroturystycznego "Dolina Biebrzy" we Wroceniu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
Dzień 1 - Rowery
Śniadanie, wycieczka rowerowa na trasie Wroceń-Osowiec Twierdza (około 40 km), powrót do Wrocenia, obiadokolacja, nocleg
Dzień 2 - Rowery
Śniadanie, wycieczka rowerowa na trasie Wroceń–śluza Dębowo (około 30 km), powrót do Wrocenia, obiadokolacja, nocleg
Dzień 3 - Kajaki
Śniadanie, spływ kajakowy na odcinku Wroceń-Osowiec Twierdza (20 km), powrót do Wrocenia, obiadokolacja, nocleg
Dzień 4 - Kajaki
Śniadanie, przejazd do Osowca, spływ kajakowy na odcinku Osowiec Twierdza-Biały Grąd (13 km), powrót do gospodarstwa agroturystycznego we Wroceniu, obiad, pożegnanie uczestników

Cena: 599zł/os.

Świadczenia:
- rowery turystyczne
- kajaki dwuosobowe, wiosła, kamizelki asekuracyjne
- transport kajaków
- transport uczestników
- noclegi w gospodarstwie agroturystycznym
- wyżywienie (śniadanie i obiadokolacje)
- bezpieczny parking samochodów
- mapka BPN
- karty wstępu na szlaki lądowe BPN
- karty wstępu na szlaki wodne BPN
- pozwolenia dyrektora BPN na spływ Biebrzą na odcinku Osowiec-Biały Grąd• Rzeka Biebrza • Rzeka Jegrznia • Kanał Augustowski • Rzeka Czarna Hańcza • Rzeka Rospuda