WYCIECZKI ROWEROWEOprócz zwiedzanie biebrzańskiej krainy od strony rzeki Biebrza Adventure proponuje jedno- i wielodniowe wycieczki lądem – na rowerach. Posiadamy nowe, niezniszczonych rowery górskie oraz lawetę do ich przewozu. Świadczymy transport uczestników i rowerów w zaplanowane miejsce rozpoczęcia wycieczki i odbieramy z miejsca zakończenia. Przy wycieczkach kilkudniowych służymy pomocą przy wyborze noclegów w kwaterach agroturystycznych.

Wycieczki rowerowe w połączeniu ze spływami Biebrzą mogą być doskonałym sposobem na aktywne zwiedzanie najciekawszych i najpiękniejszych miejsc Biebrzańskiego Parku Narodowego. Trasy naszych wycieczek przebiegają przez tereny wyjątkowo atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo.


„Na rozstaju dróg” – wycieczka rowerowa
- impreza 2-dniowa


„ Śladami carskiej Twierdzy” – wycieczka rowerowa
- impreza 1-dniowa


„Bezdrożami doliny” – wycieczka rowerowa
- impreza 1-dniowapatrz także:

„Biebrzański Biathlon I” – 2 dni na rowerach + 2 dni na kajakach
- impreza 4-dniowa


„Biebrzański Triathlon I” – 2 dni na rowerze + 1 dzień na tratwie + 2 dni na kajaku
- impreza 5-dniowa


„Biebrzański Triathlon II” – 2 dni na tratwie + 2 dni na rowerze + 2 dni na kajaku
- impreza 6-dniowa

• Rzeka Biebrza • Rzeka Jegrznia • Kanał Augustowski • Rzeka Czarna Hańcza • Rzeka Rospuda