ZASADY BEZPIECZEŃSTWAWbrew pozorom temat odpowiedzialności na tratwie jest bardzo istotny. Bez względu na skład załogi każdy z jej członków powinien odpowiadać za siebie i za innych. Wychodzimy z założenia, że mamy do czynienia z osobami dorosłymi i odpowiedzialnymi, które zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą kontakt z wodą.


Zasady bezpieczeństwa na tratwie
- na tratwie nie należy spożywać alkoholu i innych środków odurzających
- osoby nie umiejące pływać powinny mieć założone kamizelki asekuracyjne
- w przypadku zaistnienia sytuacji wypadnięcia któregoś z członków załogi za burtę należy bezzwłocznie podać mu koło ratunkowe, które jest na wyposażeniu tratwy
- należy zachować szczególną ostrożność podczas wychodzenia i wchodzenia na pokład tratwy
- szczególną uwagę należy zwrócić na otoczenie źródeł otwartego ognia
- na noc tratwę należy cumować do brzegu. Zasady bezpieczeństwa oraz przepisy BPN zabraniają poruszania się Biebrzą po zachodzie słońca
- nie należy odprowadzać za burtę zanieczyszczeń
• Rzeka Biebrza • Rzeka Jegrznia • Kanał Augustowski • Rzeka Czarna Hańcza • Rzeka Rospuda